Aktualności

30-10-2016 Mamo, tato, porozmawiajmy o oszczędzaniu - finał konkursu

28 października odbył się finał Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i ich rodzin "Mamo, tato, porozmawiajmy o oszczędzaniu", który został zorganizowany z inicjatywy SKO Kośmidry. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów połączona była z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której znalazły się wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace. Nagrody laureatom wręczyła Dyrektor szkoły - pani Teresa Kopyto oraz przedstawiciel Oddziału Banku PKO BP w Lublińcu - pani Małgorzata Kowalska. Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziało 16 szkół z 6 województw. Nadesłano łącznie 88 prac.

Poniżej publikujemy sprawozdanie z prac komisji konkursowej i listę laureatów.

Sprawozdanie
z rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego konkursu plastycznego
dla uczniów szkół podstawowych i ich rodzin pod hasłem
„Mamo, tato, porozmawiajmy o oszczędzaniu”.

Konkurs zorganizowała Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działająca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Lublinieckiego i Oddział Banku PKO BP w Lublińcu.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej będącej ilustrowanym materiałem do rozmowy wynikającej bezpośrednio z tematu konkursu.

Celem konkursu było promowanie wiedzy ekonomicznej, zwrócenie uwagi na konieczność oszczędzania w każdym gospodarstwie domowym, włączanie dzieci w zagadnienia związane z zarządzaniem domowym budżetem, promowanie postaw przedsiębiorczości oraz popularyzacja programu Szkolnych Kas Oszczędności, jako ważnego elementu w edukacji ekonomicznej najmłodszych.

Termin nadsyłania prac upłynął 24 października 2016r. W konkursie wzięło udział 16 szkół z 6 województw. Nadesłano łącznie 88 prac.

Nazwa szkoły

województwo

liczba nadesłanych prac

Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej

wielkopolskie

2

Szkoła Podstawowa nr 1w Górze

dolnośląskie

4

Szkoła Podstawowa w Gwoździanach

śląskie

9

Zespół Szkół w Kikole

kujawsko - pomorskie

1

Szkoła Podstawowa nr 1w Koninie

wielkopolskie

1

Szkoła Podstawowa w Kośmidrach

śląskie

10

Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

śląskie

10

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

śląskie

5

Zespół Szkół im. św. E. Stein KSW w Lublińcu

śląskie

5

Szkoła Podstawowa w Michałowie

mazowieckie

1

Szkoła Podstawowa w Nielepicach

małopolskie

6

Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowej Rudzie

dolnośląskie

1

Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

dolnośląskie

2

Szkoła Podstawowa w Pawonkowie

śląskie

7

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce – Zdroju

małopolskie

8

Szkoła Podstawowa w Wiskitkach

mazowieckie

16

 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniła wszystkie prace zgodnie z postanowieniami regulaminu.

Skład komisji:

Czesława Włuka – artysta plastyk, malarka – Miejski Dom Kultury w Lublińcu,

Aleksandra Graca – pedagog – Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Lublińcu

Piotr Pasiak – animator kultury, dziennikarz – Gazeta Lubliniecka

Iwona Kępa – opiekun SKO w Szkole Podstawowej w Kośmidrach

Oceniając prace komisja brała pod uwagę przede wszystkim:

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

- zgodność z wymaganiami regulaminu,

- walory edukacyjne,

- estetykę wykonania pracy,

- ogólne wrażenie artystyczne

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Magdalena Baron, Szkoła Podstawowa w Gwoździanach

I miejsce – Bartosz Kamizelich, Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy


II miejsce – Zofia Rubaszewska, Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

II miejsce – Renata Kluczniak, Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

II miejsce – Zuzanna Kończal, Zespół Szkół w Kikole


III miejsce – Nina Osadnik, Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

III miejsce – Magdalena Olszok, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

III miejsce – Natalia Ulfik, Szkoła Podstawowa w Gwoździanach

III miejsce – Tomasz Koza, Zespół Szkół im. św. E. Stein KSW w Lublińcu


Wyróżnienia:

-        Amelia Skubała, Szkoła Podstawowa w Pawonkowie

-        Julia Tamborska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie

-        Bianka Schabowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

-        Paweł Filipczyk, Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

-        Maja Nikodem, Szkoła Podstawowa w Wiskitkach

-        Wiktoria Mania, Szkoła Podstawowa w Gwoździanach

-        Lukas Jagieła, Szkoła Podstawowa w Gwoździanach

-        Kornelia Bąk, Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej

-        Amelia Ćwik, Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowej Rudzie

-        Mateusz Kandziora, Szkoła Podstawowa w Pawonkowie

-        Bartłomiej Kozłowski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju

-        Piotr Rudzki, Szkoła Podstawowa w Nielepicach

-        Michał Lizon Szkoła Podstawowa w Kośmidrach

-        Hanna Jarząb, Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze

 

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Nagrody ufundowali:

- Starosta Powiatu Lublinieckiego

- SKO Kośmidry

- Bank PKO BP

- Urząd Gminy w Pawonkowie.

Nagrodzone i wyróżnione prace można będzie oglądać na wystawie pokonkursowej w dniu rozdania nagród w Szkole Podstawowej Kośmidrach. Później wystawa zostanie przeniesiona do holu Oddziału Banku PKO BP w Lublińcu. Prace będzie można też zobaczyć na stronie internetowej Organizatora www.kosmidry.pl oraz na Szkolnym Blogu – SKO Kośmidry  http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-kosmidry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria: Mamo, tato, porozmawiajmy o oszczędzaniu - finał konkursu

tn_mapa_prace1.png
tn_dsc_0908.jpg
tn_dsc_1071.jpg
tn_dsc_1086.jpg

Wydarzenia w roku szkolnym

Data: 2018-06-22
Rada Rodziców przypomina o nieobowiązkowej składce na rok szkolny 2017/18

Losowa galeria: Pamiętamy o tych, którzy odeszli

3.jpg
sko herbPL
certyfikat pewniak