Aktualności

16-03-2020 Powiatowy konkurs wiedzowy "Polski Złoty ma 100 lat"

11 marca 2020 roku uczennice klasy VI reprezentowały naszą szkołę na powiatowym konkursie „Polski złoty ma sto lat”,  zorganizowanym przez Szkołę w Lubecku. Aby przygotować się do konkursu musiały poszerzyć swoją wiedzę nie tylko na temat historii polskiej waluty, ale również poznać wiele pojęć z dziedziny ekonomii i bankowości. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII.
Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: Julia Jara i Martyna Dzięcioł oraz Kamila Kubica i Natalia Koza.

Konkurs odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap to konkurs wiedzowy. Każda drużyna miała 25 minut na rozwiązanie testu.  Po części pisemnej na uczestników czekała  ciekawa prelekcja na temat historii polskiego pieniądza oraz słodki poczęstunek. W tym czasie komisja konkursowa sprawdziła część pisemną.
Po krótkiej przerwie odbyła się druga część konkursu, a mianowicie drużynowa prezentacja multimedialnej pracy na temat „100-lecie polskiego złotego”. Ocenie podlegały: oryginalność w realizacji tematu, poprawność merytoryczna, wartość estetyczna oraz sposób prezentowanych treści. Komisja oceniała każdy obszar i przyznawała odpowiednio punkty. Poziom konkursu był bardzo wyrównany o czym świadczyły minimalne różnice punktów między drużynami.
W konkursie wzięło udział 11 drużyn z 6 szkół powiatu lublinieckiego. Kamila i Natalia zajęły 5 miejsce a Julia i Martyna 6 miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Kamili, Natalii oraz Julii i Martynie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za podjęcie wyzwania.

Galeria: Powiatowy konkurs wiedzowy "Polski złoty ma 100 lat"

tn_zdjecie-od-iwona(3).jpg
tn_zdjecie-od-iwona.jpg
tn_zdjecie-od-iwona(1).jpg
tn_zdjecie-od-iwona(4).jpg

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Gminny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych

tn_p1010079.jpg
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik