Aktualności

26-03-2020 Informacja Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Od 25 marca 2020r., zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020r. zdalne nauczanie jest obowiązkowe.  Praca zdalna odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.  Dyrekcja nie zdecydowała się narzucać prowadzącym zajęcia jednej formy kontaktu z uczniami. Biorąc pod uwagę różne możliwości techniczne uczniów,  nauczyciele i wychowawcy będą kontaktować się z uczniami i rodzicami wygodnymi i sprawdzonymi sposobami, tak, aby docierać do wszystkich.

W celu równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowania zajęć oraz biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne ucznia, opracowany został plan zajęć prowadzonych zdalnie. Jego wprowadzenie ma na celu przede wszystkim uporządkowanie kontaktów nauczycieli z uczniami.

Według tego harmonogramu nauczyciele będą kontaktować się z uczniami, przekazując im materiały, prowadząc konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej i różnych komunikatorów. Plan nie oznacz godzin dydaktycznych, lecz informuje jakie treści będą realizowane danego dnia. Uczeń będzie mógł skorzystać z wysłanych materiałów w dogodnym dla niego terminie.  

Udział uczniów w nauczaniu zdalnym będzie odnotowywany, gdy nauczyciel stwierdzi, że uczeń zapoznał się z przekazanymi treściami i materiałami (odczytał danego dnia wiadomość, odesłał zadanie polecone w tym dniu do wykonania). Uczniowie mogą być także oceniani. Nauczyciele zadeklarowali, że będą oceniać głównie aktywność. W niektórych przypadkach będą też wpisywane oceny z innych form zadań przewidzianych w Statucie, których sprawdzanie jest możliwe drogą elektroniczną.

Jestem świadoma trudności, jakie stoją przed wszystkimi: uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją. Każdy z nas musi stawić czoło nowym wyzwaniom, nauczyć się nowej formy nauczania. Po  ubiegłotygodniowym okresie poszukiwań, nauczyciele odnaleźli wygodne dla nich narzędzia i będą dokładali starań, aby prowadzona w ten sposób nauka była dla ucznia przyjemna, pożyteczna i jak najbardziej efektywna.

W razie uwag czy pytań, proszę o kontakt z nauczycielami i wychowawcami klas za pośrednictwem ustalonych form komunikowania się .

Bardzo proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości.

Nauczyciele i Dyrektor pozostają do państwa dyspozycji.

Życzę przede wszystkim zdrowia, a także siły i wytrwałości w tym trudnym czasie.

Z poważaniem

Teresa Kopyto

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Kośmidrach


Tygodniowy zmodyfikowany plan zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej
w Kośmidrach od 25 marca 2020 roku do 10.04.2020 roku
z możliwością przedłużenia na podstawie regulacji prawnych
.

Klasy I-III

Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

edukacja wczesnoszk.

edukacja wczesnoszk.

edukacja wczesnoszk.

edukacja wczesnoszk.

edukacja wczesnoszk.

2.

edukacja wczesnoszk.

edukacja wczesnoszk.

edukacja wczesnoszk.

edukacja wczesnoszk.

edukacja wczesnoszk.

3. 

 

jęz. niemiecki

religia

wych. fiz.

jęz. angielski

Klasa IV

Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

j. polski

j. angielski

j. polski

religia

informatyka

2.

historia

technika

przyroda

plastyka

wych. fiz.

3.

j. niemiecki

matematyka

muzyka

matematyka

 

4.

 

 

 

 

 

Klasa V

Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

historia

j. polski

matematyka

j. polski

informatyka

2.

muzyka

technika

j. niemiecki

geografia

biologia

3.

j. angielski

plastyka

wych.fiz.

religia

matematyka

4.

 

 

 

wych. fiz.

 

Klasa VI

Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

biologia

matematyka

j. angielski

matematyka

geografia

2.

J .polski

informatyka

j. polski

j. niemiecki

muzyka

3.

wych. fizycz.

muzyka

historia

technika

religia

4.

 

 

plastyka

 

wych. fizycz.

Klasa VII

Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

j. polski

matematyka

j. polski

historia

fizyka

2.

geografia

chemia

biologia

matematyka

j. niemiecki

3.

j. angielski

muzyka

informatyka

religia

plastyka

4.

 

 

 

wych. fizyczne

 

Klasa VIII

Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

j. polski

w. o s.

historia

fizyka

biologia

2.

j. niemiecki

matematyka

geografia

matematyka

informatyka

3.

chemia

j. angielski

religia

eduk. dla bezp.

j. polski

4.

 

 

wych. fizycz.

 

 

 

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Święto Pieczonego Ziemiaka 2013

_dscn5076.jpg
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik