Aktualności

24-10-2020 Zawieszenie zajęć

WAŻNA INFORMACJA!

ZGODNIE Z DECYZJĄ  RZĄDU ZAWIESZONE ZOSTAJĄ NA OKRES DWÓCH TYGODNI

ZAJĘCIA STACJONARNE DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII 

PRZESPISY WCHODZĄ W ŻYCIE OD 24.10.2020 

                                                  I BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY DO 8.11.2020

Przedszkola oraz klasy I – III będą funkcjonowały bez zmian,
       według dotychczasowych zasad.


W związku z powyższym informuję, że:
 1. Od 26.10.2020 r. obowiązuje kształcenie zdalne.
 2. Lekcje odbywać się będą według dotychczasowego planu.
 3. Większość zajęć będzie powadzona z wykorzystaniem aplikacji Teams oraz narzędzi pakietu Office 365
 4. Materiały dydaktyczne do pracy zdalnej będą również wysyłane za pośrednictwem dziennika Vulcan
 5. W pierwszych trzech dniach (26-28 października), zajęcia zdalne będą miały charakter organizacyjny, tzn. nauczyciele i uczniowie będą łączyć się poprzez Teams, celem sprawdzenia poprawności działania.
 6. Dla uczniów, którzy w okresie próbnym nie podejmą żadnej aktywności lub zgłoszą problemy z dostępem do sprzętu i / lub Internetu zorganizowane zostaną w szkole stanowiska pracy zdalnej.
 7. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich  zajęciach. W przypadku nieuczestniczenia w lekcjach zdalnych należy liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z braku realizacji obowiązku nauki oraz idącymi z tym sankcjami prawnymi.
 8. Problemy z dostępem do sprzętu lub Internetu należy jak najszybciej zgłosić wychowawcy.
 9. Ze względu na dużą absencję nauczycieli niektóre zajęcia mogą być odwołane.
 10. Każdy uczeń może sprawdzić plan zajęć  dla klasy w kalendarzu aplikacji Teams po zalogowaniu się na swoje konto.
 11. Plan zajęć na pierwsze dwa dni pojawi się w niedzielę 25 października.
 12. Należy na bieżąco śledzić komunikaty na stronie szkoły oraz informacje zamieszczane w dzienniku Vulcan. Będziemy informować o wszelkich ustaleniach i zmianach ustaleń dotyczących organizacji nauki zdalnej.

Z poważaniem,

Iwona Kępa
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach.

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Show w wykonaniu Dariusza Kołodziejczyka

tn_53783962_2266433820286331_4184678527318097920_n.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik