Aktualności

03-10-2021 Obiady - zmiana w regulaminie

Informujemy, że od 1 października ulega zmanie cena obiadu dla uczniów. Obiad będzie kosztował 6 zł. Pozostałe warunki korzytsania ze stołówki pozostają bez zmian. Przypominamy o obowiązku terminowego dokonywania opłaty.  

Ze względu na oraganiację pracy szkoły i ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 14 i 15 października 2021 obiad nie będzie wydawany. 

Zasady korzystania ze stołówki (wyciąg z regulaminu)

  1. Opłata za korzystanie z obiadów to iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu.  
  2. Wpłaty za żywienie należy dokonać z góry za cały miesiąc w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
  3. Wpłaty za posiłki płatne przelewem na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach 16 8907 1092 2010 9001 0347 0001 tytułem: opłata za obiady/imię i nazwisko/SPK/za miesiąc …
  4. Nieobecność należy zgłosić osobiście lub telefonicznie dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 8.00 u intendenta  w przedszkolu – tel. 34 3534 326
  5. W przypadku zgłoszenia nieobecności odpisy uwzględnia się od następnego dnia.
  6. Nie nalicza się odpisów za nieobecności niezgłoszone.
  7. Zgłoszenia całkowitej rezygnacji z korzystania z obiadów  należy dokonać w formie pisemnej w terminie do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego.

Regulamin korzystania ze stołówki w przedszkolu w Kośmidrach - aktualizacja z 1.10.2021

Deklaracja korzystania ze stołówki

Jadłospis 4.-8.10 2021


 

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: 85 lat LOP

tn_dscn9943.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik