Aktualności

08-11-2021 Przypominamy o zasadach funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach Minister Edukacji i Nauki skierował do dyrektorów list w sprawie podjęcia pilnych działań dotyczących weryfikacji zastosowanych rozwiązań organizacyjno-sanitarnych w placówkach. Wytyczne sanitarne, które obowiązują od 01.09.2021 r. w naszej szkole, uwzględniają możliwości organizacyjne i lokalowe Szkoły. Przewidują w szczególności:

- obowiązek korzystania z maseczek zasłaniających usta i nos w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarze, toalety),

- częste mycie/dezynfekowanie rąk (szczególnie po wejściu do budynku przed zajęciami, po przerwie śródlekcyjnej),

- częste wietrzenie sal lekcyjnych i korytarzy

- ograniczenie do minimum przebywania ta terenie szkoły osób z zewnątrz.

- sugerowaną formą kontaktu rodziców i petentów ze szkołą jest droga mailowa lub telefoniczna.

Pełny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii znajduje się TUTAJ

Wytyczne MEiN, MZ i GIS znajduja się TUTAJ

Po przeanalizowaniu aktualnych ustaleń, uważam, że są one odpowiednie dla naszej szkoły. Zwracam jednak uwagę wszystkim (uczniom, nauczycielom, rodzicom) na konieczność stosowania się do nich i egzekwowania ich od innych.

Zobowiązuję uczniów do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez nauczycieli w tym zakresie.

Jednocześnie przypominam wszystkim o możliwości zgłoszenia się na szczepienie przeciw COVID-19.

Z poważaniem

Iwona Kępa

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Dyskoteka andrzejkowa dla członków SK LOP ?Kajtek?

3.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik