Aktualności

27-09-2018 Spotkanie autorskie z Janem Myrcikiem

 

26 września 2018 r. odbyło się spotkanie autorskie z Janem Myrcikiem zorganizowane dla klas IV- VII przez Biblioteką Publiczną w Kośmidrach we współpracy z Biblioteką Szkolną.

Jan Myrcik to pedagog, historyk, regionalista, pisarz, animator kultury, tłumacz książek z języka niemieckiego. Propaguje lokalną historię i tradycje Ziemi Lublinieckiej. Posiada wysokie odznaczenia państwowe za zasługi dla społeczności lokalnej i w dziedzinie ochrony kultury. Wydarzenie to odbyło się w ramach innowacji pedagogicznej  „Nasz region śląski na tle 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. 

Jan Myrcik opowiedział o swoim dzieciństwie, nauce w szkole polskiej i niemieckiej, trudnej i skomplikowanej historii naszego regionu w ostatnim stuleciu. Przedstawił swoje bogate zainteresowania historyczne, turystyczne i bibliofilskie. Opowiedział też o swoich zbiorach starych książek, strojów śląskich, przedmiotów sakralnych i użytkowych z naszego regionu. Zaprezentował niektóre swoje książki, a napisał ich kilkadziesiąt o historii i kulturze Ziemi Lublinieckiej.

Mówił też o szacunku do swojego miejsca pochodzenia. Zachęcał dzieci do nauki, a zwłaszcza do poznawania historii i kultury swojej małej ojczyzny. Spotkanie to przebiegło w bardzo ciekawej atmosferze. Uczniowie słuchali z dużym zainteresowaniem. Była to „żywa” lekcja historii.

 

Galeria: Spotkanie autorskie z Janem Myrcikiem

1.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: DOŻYNKI

10.jpg
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik