Informacje

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 (wyciąg z regulaminu)

 1. Opłata za korzystanie z obiadów to iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu.  
 2. Wpłaty za żywienie należy dokonać z góry za cały miesiąc w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Wpłaty za posiłki płatne przelewem na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach 16 8907 1092 2010 9001 0347 0001 tytułem: opłata za obiady/imię i nazwisko/SPK/za miesiąc …
 4. Nieobecność należy zgłosić osobiście lub telefonicznie dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 8.00 u intendenta  w przedszkolu – tel. 34 3534 326
 5. W przypadku zgłoszenia nieobecności odpisy uwzględnia się od następnego dnia.
 6. Nie nalicza się odpisów za nieobecności niezgłoszone.
 7. Zgłoszenia całkowitej rezygnacji z korzystania z obiadów  należy dokonać w formie pisemnej w terminie do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego.

Regulamin korzystania ze stołówki w przedszkolu w Kośmidrach - aktualizacja z 1.10.2021

Deklaracja korzystania ze stołówki

Jadłospis 8-10.11.2011

Przypominamy o obowiązku terminowego dokonywania opłaty.  

Ze względu na oraganiację pracy szkoły i ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w dnia 12 listopada 2021 obiad nie będzie wydawany. 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 • 15 września 2021 - spotkanie informacyjne z rodzicami w klasach
 • 20 października 2021 - spotkania indywidualne (konsultacje) 
 • 17 listopada 2021 - spotkanie informacyjne z rodzicami w klasach
 • 15 grudnia 2021 - spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 26 stycznia 2022 - wywiadówka (podsumowanie I semestru)
 • 16 marca 2022 - spotkania indywidualne (konsultacje)
 • 20 kwietnia 2022 - spotkanie informacyjne z rodzicami w klasach
 • 18 maja 2022 - spotkania indywidualne  - konsultacje (informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną)

 Wszystkie spotkania z rodzicami rozpoczynają się o godz. 17.00

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 • rozpoczęcie rocznych zajęc dydaktyczno -wychowawczych - 1 września 2020
 • zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021
 • ferie zimowe - 14 lutego 2022 - 27 lutego 2022
 • wiosenna przerwa świąteczna - 14 kwietnia 2022 - 19 kwetnia 2022
 • egzamin dla uczniów klas ósmych - 24,25,26 maja 2022 r.
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 24 czerwca 2022
 • WAKACJE - 25 czerwca 2022 - 31 sierpnia 2022

  Smile

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna: §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017r.
(Dz.U. z 2017r. poz. 1603)

 • 15 października 2021r.
 • 12 listopada 2021r.
 • 7 stycznia 2022r.
 • 2 maja 2022r.
 • 24 25, 25 maja 2022r.
 • 17 czerwca 2022r.

 

W ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, w szkole odbywaja się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. 

Dokumenty do pobrania   

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoła Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (246KB, pdf)

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW (454KB, pdf)

REGULAMIN DOWOZÓW (98KB, pdf)

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 (176KB, docx)

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Zielona Szkoła w Kołobrzegu

tn_sam_1730.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik