Aktualności

07-02-2021 Rekrutacja do przedszkoli i klasy I szkoły podstawowej

REKRUTACJA 
DO PRZEDSZKOLA W KOŚMIDRACH,
PRZEDSZKOLA W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH
ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚMIDRACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawonków odbywa się zgodnie z załączonym harmonogramem:

   Termin złożenia wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym 22.02. – 26.02.2021r.
Termin złożenia wniosku w postępowaniu uzupełniającym 1.04. – 8.04.2021r.


Pozostałe informacje i terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym na stronie Urzędu Gminy  https://www.pawonkow.pl/aktualnosci/1632

Druki można odebrać i złożyć wypełnione w każdej placówce.

Druki można również pobrać bezpośrednio ze strony:

Uwaga! Dokumenty należy drukować dwustronnie.

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚMIDACH

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (spoza obwodu)

3. Klauzula informacyjna 

REKRUTACJA DO PZREDSZKOLA W KOŚMIDRACH I PZREDSZKOLA W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania pzredszkolnego

2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola (6-latki)

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

4. Klauzula informacyjna


Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Zielona Szkoła w Kątach Rybackich

tn_img_20190529_132403.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik