Aktualności

06-09-2021 Obiady w szkole

Od 6 września br. rozpoczynamy wydawanie obiadów dla uczniów w stołówce w Przedszkolu w Kośmidrach. Obiad będzie wydawany po 5 lekcji, czyli o godz. 12.30 . W poniedziałek i środę - zupa, pozostałe dni tygodnia - drugie danie. Uczniowie zapisani na obiady idą do przedszkola pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 

Zasady korzystania ze stołówki (wyciąg z regulaminu)

  1. Opłata za korzystanie z obiadów to iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu.  
  2. Wpłaty za żywienie należy dokonać z góry za cały miesiąc w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
  3. Wpłaty za posiłki płatne przelewem na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach 16 8907 1092 2010 9001 0347 0001 tytułem: opłata za obiady/imię i nazwisko/SPK/za miesiąc …
  4. Nieobecność należy zgłosić osobiście lub telefonicznie dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 8.00 u intendenta  w przedszkolu – tel. 34 3534 326
  5. W przypadku zgłoszenia nieobecności odpisy uwzględnia się od następnego dnia.
  6. Nie nalicza się odpisów za nieobecności niezgłoszone.
  7. Zgłoszenia całkowitej rezygnacji z korzystania z obiadów  należy dokonać w formie pisemnej w terminie do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego.

Regulamin korzystania ze stołówki w przedszkolu w Kośmidrach

Jadłospis 6-10.09.2021

Jadłospis 13-17.09.2021

Jadłospis 20-24.09.2021

Jadłospis 27.09. - 1.10.2021

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Dzień Babci i Dzień Dziadka

tn_20180122_094942.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik