AKTUALNOŚCI

29-10-2020 Czasowe zawieszenie zajęć w klasach I - III

Zarządzenie Nr 2/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach

z dnia 29.10.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach I – III w Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu oraz uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

1.     Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w formie stacjonarnej w klasach I – III w Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach w okresie od dnia 30 października 2020r. do 6 listopada 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.    W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, realizacja podstawy programowej oraz zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3.     Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.kosmidry.pl oraz w dzienniku Vulcan Uonet+

4.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Iwona Kępa

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kośmidrach

28-10-2020 Dzień Drzewa 2020

W 28 października 2020 roku w naszej szkole po raz 18 obchodziliśmy Święto Drzewa pod patronatem Klubu Gaja z Bielska Białej oraz Nadleśnictwa Lubliniec.

28-10-2020 Ślubowanie 2020

26 października br. - to był wyjątkowy dzień dla uczniów klasy I. Uroczystość pasowania na uczniów, to również ważne wydarzenie w życiu szkoły. W tym roku świętowaliśmy bardzo małym gronie, ale jak zawsze uroczyście. Bohaterami dnia byli najmłodsi, którzy w obecności kolegów i koleżanek z klasy II i III zaprezentowali to, czego się dotychczas nauczyli oraz złożyli ślubowanie.

24-10-2020 Ograniczenia w zasadach przemieszczania się dzieci i młodzieży

W godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. 
Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

24-10-2020 Zawieszenie zajęć

WAŻNA INFORMACJA!

ZGODNIE Z DECYZJĄ  RZĄDU ZAWIESZONE ZOSTAJĄ NA OKRES DWÓCH TYGODNI

ZAJĘCIA STACJONARNE DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII 

PRZESPISY WCHODZĄ W ŻYCIE OD 24.10.2020 

                                                  I BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY DO 8.11.2020

Przedszkola oraz klasy I – III będą funkcjonowały bez zmian,
       według dotychczasowych zasad.


Znaleziono: 697 pozycji

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Sprzątanie Świata 2012

_1-013.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik